AB ÖSTGÖTA-BYGGEN SEDAN 1947


AB Östgöta-Byggen har en lång historia. Verksamheten startade

i Åtvidaberg redan 1947. I början av 50-talet flyttade kontoret till

Linköping. Företagets inriktning var nyproduktion av bostäder,

kontor, hotell, varuhus och industrilokaler mm. Samt att man

byggde upp ett eget fastighetsbestånd.


slutet av 70-talet var AB Östgöta-Byggen ett av Sveriges största

byggföretag med uppåt 600 anställda. Men i början av 80-talet

avyttrades entreprenadverksamheten och fastighetsbeståndet.

ÖB-Byggtjänst som var AB Östgöta-Byggens serviceavdelning,

fortsatte sin verksamhet med inriktning på reparationer,

om- och tillbyggnader samt mindre nyproduktioner.

 

I mitten av 80-talet återtogs namnet AB Östgöta-Byggen och

mellan 1995 och hösten 1997 ingick företaget i JM-Koncernen. 

AB ÖSTGÖTA-BYGGEN SEDAN 1947


Hösten 1997 förvärvade Jan Svensson AB Östgöta-Byggen av JM och har i egen regi drivit företaget fram till år 2016. Mellan åren 2016 till 2018 kom det till ytterligare tre ägare i företaget. Daniel Leijon, Tommy Zettervall och Erik Rosenqvist som alla sedan tidigare har jobbat i många år inom företaget.


Under 2020 klev Jan Svensson åt sidan och numera drivs Östgöta-Byggen av Daniel, Erik och Tommy.

 

Målet är att vara ett komplement och alternativ till de stora lokala byggföretagen, de rikstäckande byggföretagen och fåmansbolagen. Ambitionen är att vi ska vara ett effektivt, miljö och kvalitetsmedvetet samt serviceinriktat medelstort lokalt byggföretag med bred och djup kompetens.

 

Vi erbjuder marknaden en organisation där kunderna får en direktkontakt med de som utför arbetet. Våra hantverkare har ansvar, befogenheter och frihet att fatta egna beslut inom ramarna för företagets policy. Vi arbetar nära våra kunder med rätt kvalité som mål.

 

Tack vare en sund och riktig affärsidé, stor teknisk och administrativ kompetens och engagerat arbete med erfarna och kunniga medarbetare är vi idag ett företag med gott rykte och stark ställning på marknaden,

inriktade på alla förekommande byggnadsentreprenader inom Östergötland.